Tibet

Photo by Petri Kaipiainen

Het voornemen om over land vanuit Beijing naar Lhasa te reizen is lang geleden ontstaan. Per auto met een Chinese vriend. Vanwege de, voor buitenlanders, benodigde Permits voor de Tibet Autonomous Region ligt een aanpassing van onze plannen in de lijn van de verwachtingen. Waarbij de vroegere Tibetaanse provincies Amdo en Kham, tegenwoordig de westelijk gelegen delen van de Chinese provincies Qinghai, Gansu, Sichuan en Yunnan, een authentiek beeld geven van het leven van de Tibetanen. Juist in deze regio's is hun oorspronkelijke cultuur goed bewaard gebleven. Voor dit gebied is geen permit nodig, alleen het voor China gebruikelijk visum.

 

Vanwege het uitbreken van het Coronavirus Covid-19 kan de voorgenomen reis helaas niet in 2020 plaatsvinden. De voorbereidingen waren al in volle gang. Mogelijk wordt onze reis op een ander moment alsnog opgepakt. Ons reisschema zou er als volgt uit kunnen zien: Voorlopig reisschema.